brave nghĩa là gì ? thuộc từ loại nào. nếu ch phải là thuộc tính từ thì chuyển từ này thành tính từ :> :v giúp mình với ạ, th

brave nghĩa là gì ? thuộc từ loại nào.
nếu ch phải là thuộc tính từ thì chuyển từ này thành tính từ :>
:v giúp mình với ạ, thankyouu

2 bình luận về “brave nghĩa là gì ? thuộc từ loại nào. nếu ch phải là thuộc tính từ thì chuyển từ này thành tính từ :> :v giúp mình với ạ, th”

  1. => brave (adj): dũng cảm
    -> Brave là tính từ sẵn rồi nên không có chuyển được sang tính từ nhé.
    EX: He is brave enough to tell you the truth. 
    -> Cấu trúc: S + tobe + adj + enough + (For sb) + to do sth: -> “brave” trong câu là tính từ (sau tobe) 

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới