đặt 2 ví dụ về câu điều kiện loại 2

đặt 2 ví dụ về câu điều kiện loại 2

2 bình luận về “đặt 2 ví dụ về câu điều kiện loại 2”

 1. 1.If I were you,I would study hard.
  ->Nếu tôi là bạn,tôi sẽ học thật chăm.
  2.If I had money,I would buy a car.
  ->Nếu tôi có tiền,tôi sẽ mua một chiếc ô tô.
  Cấu trúc :
  If + S + V -ed/V2 , S + would/could/…. +/ V – inf
  $@nguyenlinhlinh$

  Trả lời
 2. $\text{1. }$If I were you, I would go to the beach
  $\text{2. }$If she worked hard , she would get good marks
  – Câu điều kiện loại 2: câu không có thật ở hiện tại 
  – Cấu trúc: If+ S+ V_ed/ bqt, S+ would/could+ V(inf)
  $\textit{# Themoonstarhk}$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới