dựa vào các từ cho sẵn , viêt thành câu hoàn chỉnh 1. Everyone/into/receive/presents/on their birthday helppp

dựa vào các từ cho sẵn , viêt thành câu hoàn chỉnh
1. Everyone/into/receive/presents/on their birthday
helppp

1 bình luận về “dựa vào các từ cho sẵn , viêt thành câu hoàn chỉnh 1. Everyone/into/receive/presents/on their birthday helppp”

  1. $\text{Everyone is into receiving presents on their birthday.}$
    Do “Everyone” là chủ ngữ số ít nên là is nha
    Công thức: into doing sth = like doing sth
    Dịch: Mọi người đều thích nhận quà vào ngày sinh nhật của họ

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới