Giải thích giúp em với ạ:<(câu hỏi đuôi) Spending time with one’s family is never an unalloyed pleasure,__________ is it?

Giải thích giúp em với ạ:<(câu hỏi đuôi)
Spending time with one’s family is never an unalloyed pleasure,__________ is it?
A.is it B.isn’t it c.does it doesn’t it

2 bình luận về “Giải thích giúp em với ạ:<(câu hỏi đuôi) Spending time with one’s family is never an unalloyed pleasure,__________ is it?”

 1. #Zenhayquao
   V_ing thì được coi là số ít -> it
        Cấu trúc câu hỏi đuôi
     S + be, TĐTn’t + S ?
  => Chọn B
  Xin ctlhn

  Trả lời
 2. \text{Answer :} A
  -> Tag-question ( HTĐ – ĐT Tobe ) : Is / Am / Are / … + S ?
  -> Ta chọn A vì ở đây ta có từ Trạng từ chỉ tần suất ” never ” mang nghĩa Phủ định
  -> Không chọn B vì có Trạng từ chỉ tần suất ” never ” mang nghĩa Phủ định nên ta dùng Tag-question ở dạng Khẳng định
  -> Không chọn C , D vì 2 đáp án chỉ dùng khi đề dùng ĐT Thường
  \text{# TF}

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới