Listen! The birds (sing)…….. beautifully.

Listen! The birds (sing)…….. beautifully.

2 bình luận về “Listen! The birds (sing)…….. beautifully.”

 1. Listen! The birds (sing)…are singing….. beautifully.
  “Listen!” là câu mệnh lệnh
  Và sau 1 câu mệnh lệnh, động từ ở câu sau chia ở thì hiện tại tiếp diễn
  Ngoài ra birds là số nhiều nên tobe chia là are.

  Trả lời
 2. \text{Answer :} are singing
  \rightarrow Thì HTTD : S + is / am / are + V-ing
  \rightarrow DHNB : Listen !
  \rightarrow Vì chủ ngữ ” The birds ” là DT số nhiều => Dùng ĐT Tobe ” are “
  \text{# TF}

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới