Mọi ng cho mình hỏi là từ vocabulary còn đồng nghĩa với từ nào nữa kh ạ?

Mọi ng cho mình hỏi là từ vocabulary còn đồng nghĩa với từ nào nữa kh ạ?

2 bình luận về “Mọi ng cho mình hỏi là từ vocabulary còn đồng nghĩa với từ nào nữa kh ạ?”

 1. $#Hy$
  + vocabulary (n) từ vựng, vốn từ
  + idiolect (n) : từ vựng
  + lexicon (n) : từ vựng
  -> lexical (adj) thuộc về từ vựng

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới