Now write sentences. Use the causative 1. She’s paying someone to decorate her flat => she ……………………… 2. He

Now write sentences. Use the causative
1. She’s paying someone to decorate her flat
=> she ………………………
2. He takes his car to the mechanic to service it once a year
=> he …………………………..
3. John will ask Lucy to buy him tickets for the party
=> He………………………….
có 3 câu thôi nên đáp án phải đúng nhé mn!

2 bình luận về “Now write sentences. Use the causative 1. She’s paying someone to decorate her flat => she ……………………… 2. He”

 1. – CĐ dạng Nhờ bảo :
  + S + have sb + do sth
  + S + get sb + to do sth
  – BĐ dạng Nhờ bảo :
  => S + have / get + sb + VpII ( by O )
  1.
  – She is having someone decorate her flat
  – She is having her flat decorated 
  2.
  – He gets the mechanic to service his car once a year
  – He gets his car serviced by the mechanic once a year
  3.
  – He will have Lucy buy him tickets for the party
  – He will have tickets bought for the party by Lucy
  \text{# TF}

  Trả lời
 2. @nado503312
  #hoidap247
  GUIBN
  Now write sentences. Use the causative
  1. She’s paying someone to decorate her flat
  → She’s having someone decorate her flat
  Tạm dịch: Cô ấy đang nhờ ai đó trang trí căn hộ của cô ấy
  gt: Thì HTTD ⇒ am/is/are + having ; S + am/is/are + having + V-inf
  2. He takes his car to the mechanic to service it once a year
  → He has his car serviced it once a year
  Tạm dịch: Anh ấy đã bảo dưỡng ô tô của mình mỗi năm một lần
  gt: Thì HTĐ ⇒ have/has ; S + have/has + V-inf  
  3. John will ask Lucy to buy him tickets for the party
  → He will have Lucy buy him tickets for the party
  Tạm dịch: Anh ấy sẽ nhờ Lucy mua cho anh ấy vé tham dự bữa tiệc
  gt: Thì TLĐ ⇒ will have  ;   S + will have + V-inf
  *các câu trên: Have someone do* là cấu trúc nhờ ai đó giúp mik

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới