All ……. want to win the gold medal. (contest)

All ……. want to win the gold medal. (contest)

2 bình luận về “All ……. want to win the gold medal. (contest)”

 1. Answer: contestants
  GT:
  – Trước động từ cần có một danh từ để câu mang đúng nghĩa
  – All + N(số nhiều)
  – contest -> contestants
  Dịch : Mọi thí sinh đều muốn dành được huy chương vàng
  color[green][@ryuzita]
   

  Trả lời
 2. $\text{ All ……. want to win the gold medal. (contest) }$
  => $\text{ All contestant want to win the gold medal. }$
  $\text{*GIẢI THÍCH : Biến đổi từ}$
   
  $\text{Phía sau ….. là động từ .Vậy thiếu một Chủ Ngữ cũng là danh từ }$
  $\text{ Ta có contest (n) : Cuộc thi → contestant (n) : Thí sinh }$ 
  $\text{ TRANS :}$
  $\text{ Tất cả các thí sinh đều muốn giành được tấm huy chương vàng.}$

  Trả lời

Viết một bình luận