Write the correct from of the words in brackets. 4. The Giay practice rice_______in submerged fields. ( cultivate)

Write the correct from of the words in brackets.

4. The Giay practice rice_______in submerged fields. ( cultivate)

2 bình luận về “Write the correct from of the words in brackets. 4. The Giay practice rice_______in submerged fields. ( cultivate)</”

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết : 
  4: cultivation
  -> Cultivation : canh tác ,trồng trọt 
  – Kết hợp với rice : rice cultivation : Trồng lúa , điền 1 noun để bổ sung nghĩa 
  – Rice : Gạo , trường hợp lúa rất ít khi được sử dụng vậy nên thêm 1 noun để noun ở câu hiện tại đầy đủ và mang nghĩa hoàn chỉnh hơn 
  – Người “Giay” trồng lúa trong ruộng ngập nước 

  Trả lời
 2. 4.  cultivation (n.)
  – cày cấy, trồng trọt.
  Tạm dịch: Người Giáy trồng lúa trên ruộng ngập nước.
  * Vocabulary:
  – rice (n): lúa
  – field (n): ruộng
  – submerged (adj.): chìm/ngập (dưới mặt biển)
  $#Ng$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới