`@` Rịch rúp ;-; The tree is in full bloom.

`@` Rịch rúp ;-;
The tree is in full bloom.

2 bình luận về “`@` Rịch rúp ;-; The tree is in full bloom.”

 1. Giải đáp + Giải thích bước giải:
  – Tạm dịch: Cây cối đang nở rộ
  * Kiến thức từ vựng:
  – The tree: cây, cây cối
  – is in full bloom: đang nở rộ

  Trả lời
 2. ĐÁP ÁN VÀ GIẢI THÍCH ĐÂY NHA 
  $Answer$
  $*$ TẠM DỊCH: Cái cây đang nở rộ.
  $*$ GIẢI THÍCH CÁC BƯỚC GIẢI:
  $⇒$ The tree: cái cây 
  $⇒$ In full bloom: nở rộ
  $⇒$ Chủ ngữ ” the tree” $→$  Tobe : is 
  $*$ CẤU TRÚC: S + am/ is/ are+ N/ Adj
  $#tiendat37208$
  ________________________________________
  VOTE 5* VÀ XIN HAY NHẤT Ạ !!!!!!!

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới