Tag question 2,I wish I went swimming,…. 3,He plays the guitar badly,.. 4.I am not stupid,… 5,There is a cat sitting on t

Tag question
2,I wish I went swimming,….
3,He plays the guitar badly,..
4.I am not stupid,…
5,There is a cat sitting on the chair,..
6,She doesn’t come here,..
7,Tom can help her,…

2 bình luận về “Tag question 2,I wish I went swimming,…. 3,He plays the guitar badly,.. 4.I am not stupid,… 5,There is a cat sitting on t”

 1. 2. may I?
  Giải thích: câu mong ước => vế sau sẽ là may
  => Vế trước (+) -> vế sau (-)
  3. doesn’t he?
  Giải thích: Vì badly mang nghĩa phủ định nên trợ đt sẽ là do/does
  Mà he là ngôi thứ 3 số ít -> trợ đt là does
  => Vế trước (-) -> vế sau (+)
  4. am I?
  Giải thích: Vì vế trước là thể phủ định thì HTĐ đối với tobe nên tobe sẽ là am/is/are
  Mà I là ngôi thứ 1 số ít -> tobe là am
  => Vế trước (-) -> vế sau (+)
  5. isn’t it?
  Giải thích: Vì vế trước là khẳng định thì HTTD nên tobe sẽ là am./is/are
  Mà a cat là ngôi thứ 3 số ít -> tobe là is
  => Vế trước (+) -> Vế sau (-)
  6. does she?
  Giải thích: Vì vế trước là phủ định thì HTĐ nên trợ đt sẽ là do/does
  Mà she là ngôi thứ 3 số ít -> trợ đt là does
  => Vế trước (-) -> Vế sau (+)
  7. can’t he?
  Giải thích: Vì vế trước là khẳng định câu với ĐTKT 
  => Vế trước (+) -> vế sau (-)
  $chucbanhoctot$
  $\textit{~KaitoKid!}$

  Trả lời
 2. 1. May I
  Câu có I wish, phần câu hỏi đuôi dùng May I
  2. Does he
  Badly phủ định, phần câu hỏi đuôi dùng thể khẳng định
  3. Am I
  câu có I am not, phần câu hỏi đuôi dùng Am I
  4. Isn’t there
  5. Does she
  6. Can’t he

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới