the pilot was the only man(survive)…….. after the crash neil armstrong was the first man(walk)…..on the moon the windo

the pilot was the only man(survive)…….. after the crash
neil armstrong was the first man(walk)…..on the moon
the window (break)…………….in the storm last night has nơ been repaired
lan has got a brother( work)……….. in a bank in london

1 bình luận về “the pilot was the only man(survive)…….. after the crash neil armstrong was the first man(walk)…..on the moon the windo”

 1. 1, to survive 
  the + only/ first/ second/ third/… + N + to V
  2, to walk
  3, broken ( mệnh đề rút gọn)
  4, worrking ( mệnh đề rút gọn)
  Vì chủ ngữ ” windows ” là vật bị tác động nên dùng dạng bị động theo cấu trúc :
  S + be + V (ed/ c3) + ( by S )…
  Vì rút gọn nên không cần đt tobe

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới