., they were unable to make his dream come true Fortune

., they were unable to make his dream come true
Fortune

2 bình luận về “., they were unable to make his dream come true Fortune”

 1. – Giải đáp : Unfortunately : Không may mắn
  – Cấu trúc: Trạng từ ( Adv) đứng đầu câu đóng vai trò chỉ mức độ của cả câu nói.
  – Cấu trúc chung của 1 Adv theo quy tắc : Adj – ly
  – unfortunate ( adj) – > unfortunately ( adv)
  – Dựa vào cảnh ngữ : họ đã không thể biến giấc mơ của anh ấy thành hiện thực
  => Cần 1 Adv mang tính phủ định .
  – Tiền tố “un” mang nghĩa : không

  Trả lời
 2. Giải đáp : Unfortunately
  – Ta cần 1 trạng từ ở đầu câu để bổ nghĩa cho cả câu 
  – Xét về mặt ngữ nghĩa thì ta không điền ”fortunately” ( adv ) mà phải điền ”Unfortunately”
  Tạm dịch : Thật không may , họ đã không thế biến giấc mơ của anh ấy thành sự thật

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới