Trực tiếp – gián tiếp 1) ” What time does the plane arrive?” we asked => ________________ 2) ” Where are you doing” Lan asked

Trực tiếp – gián tiếp
1) ” What time does the plane arrive?” we asked
=> ________________
2) ” Where are you doing” Lan asked.
=> ________________&
`***` Giải thích chi tiết ạ

2 bình luận về “Trực tiếp – gián tiếp 1) ” What time does the plane arrive?” we asked => ________________ 2) ” Where are you doing” Lan asked”

 1. 1. We asked what time the plane arrived.
  – Nghi vấn : S + asked/ wanted to know/ wondered + Wh + S + V ( đổi ngôi / lùi thì )
  – HTĐ -> QKĐ
  2. Lan asked what I was doing.
  – Nghi vấn : S + asked/ wanted to know/ wondered + Wh + S + V ( đổi ngôi / lùi thì )
  – you -> I
  – HTTD -> QKTD

  Trả lời
 2. 1. We asked what time the plane arrived
  2. Lan asked me where I was doing
  —-
  – Câu tường thuật với WH question -> lùi thì
  – Cấu trúc: S + asked + WH question + S + V lùi thì + ….

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới