write questions for the underlined parts Someone gave some money to Mike ___________

write questions for the underlined parts
Someone gave some money to Mike
___________

2 bình luận về “write questions for the underlined parts Someone gave some money to Mike ___________”

 1. Someone gave some money to Mike
  B1: Xác định nghĩa Việt( chí ít là phần gạch chân)
  => AI ĐÓ đã đưa chút tiền cho Mike. => Câu hỏi ngược: Là ai?
  B2: Đặt câu hỏi ngược nghĩa Việt
  => Là ai đã đưa chút tiền cho Mike?
  B3: Chuyển nghĩa Anh
  => Who gave some money to Mike?
  #hoenhoenn

  Trả lời
 2. $\underline{Someone}$ gave some money to Mike
  => $\text{Who gave some money to Mike ?}$
  Giải thích: 
  Vì $\underline{Someone}$ là “ai đó” mà nếu muốn đặt câu hỏi cho từ ai đó thì phải dùng \text{Who}
  bới vì \text{Who} là một từ hỏi người

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới