1. The math problem is difficult so he can’t do it well => Because of => If ( Còn mỗi 10 điểm thui giúp mik nah)

1. The math problem is difficult so he can’t do it well
=> Because of
=> If
( Còn mỗi 10 điểm thui giúp mik nah)

2 bình luận về “1. The math problem is difficult so he can’t do it well => Because of => If ( Còn mỗi 10 điểm thui giúp mik nah)”

 1. => Because of difficult of the math problem, he can’t do it well.
  => If the math problem was easy, he could do it well.
  Cấu trúc:
  – Because + N/ V-ing, clause.
  – Câu đk loại $2$: If + S + V(QKĐ) + O, S + could/would + V + O.
  $\text{#maingoctranthi}$

  Trả lời
 2. $1.$ The math problem is difficult so he can’t do it well.
  $=>$ Because of the difficulty of the math problem, he can’t do it well.
  $=>$ If the math problem wasn’t difficult, he could do it well.
  $-$ Because of + N (phrase)/V-ing, Clause..
  $-$ Câu điều kiện loại 2, diễn tả hành động không có thực ở hiện tại, một sự việc/điều kiện không thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai (If + S + V-ed/V2, S + would/could.. + V-inf..)

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới