although we traveled right across the country, the bus ticket was surprisingly reasonable => we found

although we traveled right across the country, the bus ticket was surprisingly reasonable
=> we found

2 bình luận về “although we traveled right across the country, the bus ticket was surprisingly reasonable => we found”

 1. We found it reasonable to travel right across the country by bus.
  *GT: – find it adj to do sth: cảm thấy ntn khi làm gì
          – QKĐ: S + V-ed/VII.
          – Dịch: Chúng tôi thấy hợp lí khi đi du lịch xuyên quốc gia bừng xe buýt.

  Trả lời
 2. Giải đáp + Giải thích bước giải:
  Answer: We found it reasonable to travel right across the country by bus
  – QKĐ: S + V2/ ed
  –  S + find + it +adj to do st: Nhận thấy nó làm sao để làm một điều gì đó.
  – Tạm dịch: Chúng tôi thấy hợp lí khi đi du lịch xuyên quốc gia bừng xe buýt

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới