b. Do you require half or f_______ b____________? half, please.

b. Do you require half or f_______ b____________? half, please.

2 bình luận về “b. Do you require half or f_______ b____________? half, please.”

 1.            GỬI CHỦ TUS
  Do you require half or full board ? half, please.
   Full board: dịch vụ ăn uống đầy đủ.
   Dịch: Bạn muốn nửa miếng hay cả miếng? – Một nửa thôi nhé.

  Trả lời
 2. b. Do you require half or f_______ b____________? half, please.
  Giải đáp : Full board: dịch vụ ăn uống đầy đủ.
  Dịch: Bạn muốn nửa miếng hay cả miếng? – Một nửa thôi nhé.

  Trả lời

Viết một bình luận