các anh chị cho em hỏi làm sao để thay đổi về đại từ cho nó đúng vậy ạ? ví dụ như: ” do you want to visit other interesting p

các anh chị cho em hỏi làm sao để thay đổi về đại từ cho nó đúng vậy ạ?
ví dụ như: ” do you want to visit other interesting places in this town?” the guide said to us
-> the guide asked us if we wanted to visit other interesting places in that town
thì trong câu này là you phải thay đổi nhưng mà us -> them. tại sao lại đổi lại là we vậy ạ

1 bình luận về “các anh chị cho em hỏi làm sao để thay đổi về đại từ cho nó đúng vậy ạ? ví dụ như: ” do you want to visit other interesting p”

 1. theo giảng dạy của giáo viên chỉ có thể phụ thuộc 1 phần, phần còn lại còn phải dịch nghĩa
  ở đây, phụ thuộc vào chủ ngữ được hỏi, để viết câu trả lời đúng
  VD: ” do you want to visit other interesting places in this town?” the guide said to us
  Dịch: ” bạn có muốn đến thăm những địa điểm thú vị khác trong thị trấn này không?” hướng dẫn viên nói với chúng tôi
  -> the guide asked us if we wanted to visit other interesting places in that town
  Dịch: hướng dẫn viên hỏi chúng tôi rằng chúng tôi có muốn đến thăm những địa điểm thú vị khác trong thị trấn này

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới