Cách phân biệt mệnh đề quan hệ và mệnh đề chính trong relative clauses Eg: I saw the houses. Most of them is green Trong VD t

Cách phân biệt mệnh đề quan hệ và mệnh đề chính trong relative clauses
Eg: I saw the houses. Most of them is green
Trong VD trên thì câu nào là mệnh đề chính, câu nào là mệnh đề quan hệ

1 bình luận về “Cách phân biệt mệnh đề quan hệ và mệnh đề chính trong relative clauses Eg: I saw the houses. Most of them is green Trong VD t”

 1. #Mệnh đề quan hệ sẽ có đại từ quan hệ: which, whom, who, whoes.
  #Mệnh đề chính thì không có.
  Ta thấy câu trên là 1 câu bình thường
  –>chuyển sang mệnh đề quan hệ:
  I saw the houses which is green.
  Trong câu này, mệnh đề chính là I saw the houses, mệnh đề quan hệ là which is green.

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới