cấu trúc like trong bị động và chủ động

cấu trúc like trong bị động và chủ động

2 bình luận về “cấu trúc like trong bị động và chủ động”

  1. _ Bị động : S + like + being P2 by O 
    -> Thích được ai đó làm gì 
    _ Chủ động : S + like + Ving 
    -> Ai đó thích làm gì 

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới