chọn từ khác a.mAny b.fAt c.dAd d.hAnd

chọn từ khác
a.mAny
b.fAt
c.dAd
d.hAnd

2 bình luận về “chọn từ khác a.mAny b.fAt c.dAd d.hAnd”

 1. ????????????????????????????????????????????????????
  Answer: \bbA
  @ Đọc là /e/ còn lại là /æ/
  -> many: /ˈmen.i
  -> fat: /fæt
  -> dad: /dæd
  -> hand:  /hænd

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới