chuyển sang câu bị động giúp mình với 1.Is Jane singing the new song? 2. Will Ben direct the show? 3.Have our Neighbours i

chuyển sang câu bị động giúp mình với
1.Is Jane singing the new song?
2. Will Ben direct the show?
3.Have our Neighbours invited us to dinner?

2 bình luận về “chuyển sang câu bị động giúp mình với 1.Is Jane singing the new song? 2. Will Ben direct the show? 3.Have our Neighbours i”

 1. 1 . Is the new song being sung by Jane ? 
  – Câu bị động thì hiện tại tiếp diễn dạng nghi vấn : ( ? ) : Is / am / are + S + being + V3 + ( by O ) ?
  – Sing -> Sang -> Sung 
  2 . Will the show be directed by Ben ? 
  – Câu bị động thì tương lai đơn dạng nghi vấn : ( ? ) : Will + S + be + V3 + ( by O ) ?
  3 . Have we been invited to dinner by our neighbours ?
  – Câu bị động thì hiện tại hoàn thành dạng nghi vấn : ( ? ) : Have / Has + S + been + V3 + ( by O )?

  Trả lời
 2. Giải đáp:
  1, Is the new song being sung by Jane?
  2, Will the show be directed?
  3, Have we been invited by our Neighbours to dinner?
  Cấu trúc:
  Hiện tại tiếp diễn: Is/Are + S + being + V3 (+V0) ?
  Tương lai đơn: Will/Won’t + S + be + V3 (+ V0)?
  Hiện tại hoàn thành: Have/Has + S + been + V3 (+ V0)
  #Hoctotnha=3

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới