Dam Sen Park as well as many places of interesr in HCMCT……very crowed on weekends(be)

Dam Sen Park as well as many places of interesr in HCMCT……very crowed on weekends(be)

2 bình luận về “Dam Sen Park as well as many places of interesr in HCMCT……very crowed on weekends(be)”

 1. $\text{is}$
  Do “Dam Sen Park” là chủ ngữ số ít, và có “on weekends” nên bạn sử dụng thì hiện tại tiếp diễn nên là “is” nha
  Công thức: S + am/ is/ are+ N/ Adj/ S + v(s/es)
  Cách dùng: Diễn tả một thói quen hoặc hành động lặp đi lặp lại trong hiện tại

  Trả lời
 2. *Answer : is
  *Giải thích: 
  – Thì Hiện Tại Đơn , dấu hiệu : on weekends
  -> Diễn tả sự việc thường xuyên xảy ra (lặp đi lặp lại như một thói quen)
  -> Cấu trúc : S + is/am/are + … 
  – Dam Sen Park là chủ ngữ thuộc ngôi số ít (tương ứng ngôi it) -> chia tobe là “is”
  – Vế “as well as many places of interest in HCM city” không ảnh hưởng đến chủ ngữ “Dam Sen Park” khi chia thì.
  – Tạm dịch : Công viên Đầm Sen cũng như nhiều địa điểm tham quan khác rất đông vào những ngày cuối tuần. 

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới