Dịch nghĩa sao cho hợp lý: Keys>< not important

Dịch nghĩa sao cho hợp lý:
Keys>< not important

2 bình luận về “Dịch nghĩa sao cho hợp lý: Keys>< not important”

 1. $\text{Chìa khóa (mấu chốt- quan trọng) >< không quan trọng}$
  Đây là 2 từ trái nghĩa (opposite word) nha
  Đặt câu: One of the keys to the success is “know what you are doing”
  Dịch: 1 trong những cách (mấu chốt) dẫn đến thành công là biết bạn đang làm gì

  Trả lời
 2. Keys>< not important: chìa khóa>< không quan trọng
  VD: comunication skills is a key/ important to success ( kĩ năng giao tiếp là chìa khóa để thành công)

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới