Dùng mệnh đề quan hệ 1, i have a good a friend. she is good at english 2.the student tries hard to learn english .he is poo

Dùng mệnh đề quan hệ
1, i have a good a friend. she is good at english
2.the student tries hard to learn english .he is poor

2 bình luận về “Dùng mệnh đề quan hệ 1, i have a good a friend. she is good at english 2.the student tries hard to learn english .he is poo”

 1. 1. I have a good friend who is good at English.
  2. The student who tries hard to learn English is poor.
  – who là ĐTQH thay thế cho danh từ chỉ người.
  – Có thể làm chủ ngữ hoặc tân ngữ trong MĐQH.

  Trả lời
 2. 1. I have a good friend who is good at English.
  2. The student who tries hard to learn English is poor.
  → Who làm chủ ngữ hoặc tân ngữ, thay thế cho danh từ chỉ người.
  → Mệnh đề 1 + who + V + O

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới