He was a very _____and honest man who would never betray anyone. (rely)

He was a very _____and honest man who would never betray anyone. (rely)

2 bình luận về “He was a very _____and honest man who would never betray anyone. (rely)”

 1. Vị trí ta cần điền là ADJ
  → reliable: đáng tin cậy
  -> Và có cấu trúc như sau : nếu phía trước là adj thì vế sau cũng là adj nếu vế trước là N thì vế sau là N và áp dụng với mọi loại từ
  $#Văn$

  Trả lời
 2. rely->reliable(adj):đáng tin cậy
  đọc ở đằng sau từ cần điền có từ honest là tính từ và hai từ này đc kết nối với nhau bằng từ and có nghĩa là từ cần điền phải là 1 tính từ honest nghĩa là trung thực suy ra từ cần điền mang sắc thái nghĩa tích cực

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới