I dont’t have a cat =>I wish…..

I dont’t have a cat
=>I wish…..

2 bình luận về “I dont’t have a cat =>I wish…..”

 1. \text{Answer :} I wish I had a cat
  \rightarrow Mong ước Hiện tại : S + wish + S + Ved / V2
  \rightarrow Translate : Tôi ước gì tôi có một con mèo
  \text{# TF}

  Trả lời
 2. Giải đáp:
  => I wish I had a cat
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  – Câu ước ở hiện tại ước điều gì không xảy ra trong hiện tại.
  – Câu trúc: $S+wish+(that)+S+verb(past simple)$
  *were sẽ thay thế cho was ( tùy vào trường hợp ở câu )
  – Tôi không có con mèo, Tôi ước tôi có một con mèo 

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới