It’s a good idea to be — dressed when you do for an interview a, finely b, boldly c, smartly d, clearly If we go to the mar

It’s a good idea to be — dressed when you do for an interview
a, finely
b, boldly
c, smartly
d, clearly
If we go to the market we might find a —
a, trade
b, shopping
c, chance
d, bargain
If he drinks any more beer, I don’t think he’ll be — to play this afternoon
a, skilled
b, capable
c, possible
d, fit
That’s a nive coat , and the colour — you well
a, fits
b, matches
c, shows
d, suits

2 bình luận về “It’s a good idea to be — dressed when you do for an interview a, finely b, boldly c, smartly d, clearly If we go to the mar”

 1. 1. C
  – Trước động từ “ dressed ” cần 1 trạng từ bổ nghĩa ( smartly dressed = dress up )
  2. D
  – find a bargain (phr) : thương lượng / mặc cả
  3. D
  – be fit + to V-inf : phù hợp làm gì
  4. D
   suit sb / sth : hợp với phong cách, kiểu dáng ( về lĩnh vực thời trang).

  Trả lời
 2. Giải đáp
  It’s a good idea  to be — dressed when you do for an interview
  a, finely
  b, boldly
  c, smartly
  d, clearly
  If we go to the market we might find a — 
  a, trade
  b, shopping
  c, chance
  d, bargain
  If he drinks any more beer, I don’t think he’ll be — to play this afternoon
  a, skilled
  b, capable
  c, possible
  d, fit
  That’s a nive coat , and the colour — you well 
  a, fits
  b, matches
  c, shows
  d, suits
  Dịch 
  Bạn nên mặc quần áo khi đi phỏng vấn
  a, nhuyễn
  b, mạnh dạn
  c, thông minh
  d, rõ ràng
  Nếu chúng ta đi chợ, chúng ta có thể tìm thấy –
  a, buôn bán
  b, mua sắm
  c, cơ hội
  d, mặc cả
  Nếu anh ấy uống thêm bia nữa, tôi không nghĩ anh ấy sẽ – chơi chiều nay
  Một tay nghề
  b, có khả năng
  c, có thể
  d, vừa vặn
  Đó là một chiếc áo khoác nive, và màu sắc – bạn tốt
  a, phù hợp
  b, diêm
  c, cho thấy
  d, bộ quần áo

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới