khi nào thì thêm s vào danh từ

khi nào thì thêm s vào danh từ

1 bình luận về “khi nào thì thêm s vào danh từ”

 1. Trường hợp thêm s vào danh từ: Khi danh từ là danh từ đếm được số nhiều, đối với các danh từ có đuôi s, ss, sh, ch, z và x thì thêm es chứ không thêm s.
  Ví dụ:
  book → books
  room → rooms
  friend → friends
  bike → bikes
  Chúc bạn học tốt!

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới