our city is known……..HCMCT

our city is known……..HCMCT

1 bình luận về “our city is known……..HCMCT”

  1. $\text{as}$
    Known as (cụm động từ): được biết như là
    Mình nghĩ đây là “as” nha
    Bạn dùng known as là vì HCMCT là tên riêng (tên thành phố), nó không phải là nói về một hành động hay thói quen, nên không là “be known to”,  nó không phải là nói về đặc điểm hay đặc tính của một người nên không phải là “be known for” nha

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới