Cho mình hỏi cấu trúc câu mơ ước khi nào xài wish khi nào xài wishes

Cho mình hỏi cấu trúc câu mơ ước khi nào xài wish khi nào xài wishes

2 bình luận về “Cho mình hỏi cấu trúc câu mơ ước khi nào xài wish khi nào xài wishes”

  1. Từ “wish” trong câu ước luôn chia hiện tại đơn: S+ wish(es)+ ….
    + Dùng “wish”: khi chủ ngữ là danh từ số nhiều: I/we/ you/ they/ Danh từ số nhiều
    + Dùng “wishes” khi chủ ngữ là danh từ số ít: He/ she/it/ Danh từ số ít
    $@themoonstarhk$

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới