She was tired. However, she was able to finish knitting the scarf => Though

She was tired. However, she was able to finish knitting the scarf

=> Though

2 bình luận về “She was tired. However, she was able to finish knitting the scarf => Though”

 1. @ Answer :  Though she was tired, she was able to finish knitting the scarf.
  – However = but ( về mặt nghĩa ) : tuy nhiên.
  =>  Although = Though = Even though : mặc dù
  + However/but <-> Although /Though/Even though
  + However đứng giữa 2 dấu câu “.” và “;” hoặc “,”
  +  Although + 1 mệnh đề.
  + Tạm dịch : Mặc dù cô ấy mệt  nhưng cô ấy vẫn có thể đan xong chiếc khăn.

  Trả lời
 2. Giải đáp:
  -> Though she was tired,she was able to finish knitting the scarf.
  – Though + C1,+ C2 => Chỉ sự tương phản giữa hai mệnh đề
  – Cách dùng : Although = Though : Mặc dù
  – Dịch:Dù mệt nhưng cô ấy vẫn có thể đan xong chiếc khăn.

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới