Sự khác nhau giữa 2 cách chuyển câu chẻ này là gì ạ? Trong 2 câu chuyển này có câu nào sai không aa C1: It was the dog that w

Sự khác nhau giữa 2 cách chuyển câu chẻ này là gì ạ? Trong 2 câu chuyển này có câu nào sai không aa
C1: It was the dog that was hit by the boy in the garden.
C2: It was the dog that the boy hit in the garden.
Câu gốc: The boy hit the dog in the garden.

2 bình luận về “Sự khác nhau giữa 2 cách chuyển câu chẻ này là gì ạ? Trong 2 câu chuyển này có câu nào sai không aa C1: It was the dog that w”

 1. – Cách 1 là chẻ ở thành phần tân ngữ và vế sau that cấu tạo bị động.
  CT: It + be + O (câu gốc) + that + be + VPII + by + O
  – Cách 2 là chẻ ở thành phần tân ngữ và vế sau that cấu tạo chủ động
  CT: It + be + O (câu gốc) + that + S + V
  color[black][ANGELRED]

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới