The plane took off although it was foggy. The plane took off in spite of the fog. Tại sao lại là the fog mà không phải là be

The plane took off although it was foggy.
The plane took off in spite of the fog.
Tại sao lại là the fog mà không phải là being foggy???

2 bình luận về “The plane took off although it was foggy. The plane took off in spite of the fog. Tại sao lại là the fog mà không phải là be”

 1. The plane took off although it was foggy.
  -> The plane took off in spite of the fog.
  @ Kiến thức :
  – Although/ Though/ Even though + clause (S+V)
  => Despite / In spite of + Noun/gerund (Ving) : mặc dù
  – Giải thích: Dùng cụm V-ing sau “Despite / In spite of” khi cùng chủ ngữ trong một câu ; cụ thể trong câu trên danh từ “the plane” khác với danh từ “the fog” 

  Trả lời
 2. Giải đáp:
  The plane took off although it was foggy.
  => The plane took off in spite of the fog.
  Giải thích:
  => Although / Even though / Though + S + V : Mặc dù
  = Despite / In spite of + Ving / N / N phr : Mặc dù
  – Chúng ta dùng cụm Ving khi có cùng chủ ngữ trong câu gốc
  – Do câu gốc chủ ngữ “the plane” khác với chủ ngữ “the fog”
  -> Không dùng cụm Ving trong trường hợp này
  – Dịch: Máy bay cất cánh bất chấp sương mù.

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới