They were not here, so they couln’t help you -> Because they…….

They were not here, so they couln’t help you
-> Because they…….

2 bình luận về “They were not here, so they couln’t help you -> Because they…….”

 1. $#nphuongthao775$
  They were not here, so they couln’t help you.
  => Because they weren’t here , they couldn’t help you.
  Công thức: Because + Clause 1 + Clause 2
                    [Chỉ nguyên nhân, lí do]
  Bởi vì họ không có ở đây, nên họ không thể giúp đỡ bạn.

  Trả lời
 2. \text{Answer :} Because they weren’t here , they couldn’t help you
  -> Because + C1 + C2 : Bởi vì
  => Dùng để chỉ về nguyên nhân , lý do
  -> Translate : Do họ không có ở đây nên họ không có thể giúp bạn
  \text{# TF}

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới