trong câu tường thuật khi chuyển thì “quá khứ đơn”, khi nào sang quá khứ hoàn thành và khi nào giữ nguyên vậy ạ

trong câu tường thuật khi chuyển thì “quá khứ đơn”, khi nào sang quá khứ hoàn thành và khi nào giữ nguyên vậy ạ

1 bình luận về “trong câu tường thuật khi chuyển thì “quá khứ đơn”, khi nào sang quá khứ hoàn thành và khi nào giữ nguyên vậy ạ”

  1. ⇒ Khi động từ tường thuật chia ở thì hiện tại thì các thì và trạng từ chỉ nơi chốn/ thời gian được giữ nguyên không đổi. (đối với tất cả thì)
    ⇒ Ngược lại, khi động từ tường thuật chia ở quá khứ thì ta lùi thì (Vd: HTĐ → QKĐ ; QKĐ → QKHT ; HTTD → QKTD)

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới