We shouldn’t do that again whatever happens. -> Never _________ -> Under _____________

We shouldn’t do that again whatever happens.
-> Never _________
-> Under _____________

2 bình luận về “We shouldn’t do that again whatever happens. -> Never _________ -> Under _____________”

 1. We shouldn’t do that again whatever happens.
  -> Never should we do that again whatever happens.
  -> Under no circumstances should we do that again.
  @ Kiến thức đảo ngữ :
  – Never + aux ( trợ động từ ) + S + V + …. : không bao giờ ai làm gì….
  Under/ in no circumstances + aux ( trợ động từ ) + S + V + ….: không một trường hợp nào….

  Trả lời
 2. Giải đáp:
  => Never should we do that again whatever happens.
  => Under no circumstances should we do that again.
  Câu đảo ngữ – never – under no circumstances :
  -> Never + trợ động từ + S + V : Không bao giờ
  -> Under / In no circumstances + trợ động từ + S + V : Dù trong bất kì tình huống nào
  – Dịch:
  -> Không bao giờ chúng ta nên làm điều đó một lần nữa cho dù có chuyện gì xảy ra.
  -> Dù trong bất kì tình huống nào, chúng ta không nên làm điều đó một lần nữa.

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới