222 +5698 + 1 = ? 456+2368 = 26987+125=

222 +5698 + 1 = ?
456+2368 =
26987+125=

2 bình luận về “222 +5698 + 1 = ? 456+2368 = 26987+125=”

 1. Giải đáp:
  5921
  2824
  27112 
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  222+5698+1=5921
  456+2368=2824
  26987+125=27112
  Chúc bạn học tốt !!!!!!!!!!!!!
   

  Trả lời
 2. 222 + 5698 + 1
  = 5920 + 1
  = 5921
  ————————————-
  456 + 2368
  = 2824
  ————————————-
  26987 + 125
  = 27112

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới