Cho parabol có phương trình: 4y ^ 2 = 20x . Phương trình đường chuẩn của parabol là: A. x = 5/4 B. x = 4/5 C. x=-4/5 D. x=-5/

Cho parabol có phương trình: 4y ^ 2 = 20x . Phương trình đường chuẩn của parabol là:
A.
x = 5/4
B.
x = 4/5
C.
x=-4/5
D.
x=-5/4

1 bình luận về “Cho parabol có phương trình: 4y ^ 2 = 20x . Phương trình đường chuẩn của parabol là: A. x = 5/4 B. x = 4/5 C. x=-4/5 D. x=-5/”

  1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
    Giả thiết 4y^2=20x
    Suy ra $\rm (P)$ : y^2=5x
    Đường chuẩn Delta : x={-p}/{2}={-5}/2

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới