Cho tam giác ABC. Gọi M là điểm trên cạnh BC sao cho MB=5MC. Khi đó, biễu diễn vectoAM theo vecto AB và AC

Cho tam giác ABC. Gọi M là điểm trên cạnh BC sao cho MB=5MC. Khi đó, biễu diễn vectoAM theo vecto AB và AC

1 bình luận về “Cho tam giác ABC. Gọi M là điểm trên cạnh BC sao cho MB=5MC. Khi đó, biễu diễn vectoAM theo vecto AB và AC”

 1. Giải đáp:
  \vec{AM}=1/6 \vec{AB}+5/6 \vec{AC}
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  M ∈BC; MB=5MC => \vec{MB}=-5\vec{MC}
  => \vec{MB}+5\vec{MC}=\vec{0}
  <=> \vec{MA}+\vec{AB}+5(\vec{MA}+\vec{AC})=\vec{0}
  <=> \vec{MA}+\vec{AB}+5\vec{MA}+5\vec{AC}=\vec{0}
  <=> 6\vec{MA}=-\vec{AB}-5\vec{AC}
  <=> \vec{MA}=-1/6 \vec{AB} -5/6 \vec{AC}
  <=> \vec{AM}=1/6 \vec{AB}+5/6 \vec{AC}

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới