Cho tam giác ABC vuông tại A ( AB < AC ) đường cao AH ( H thuộc BC ) . Lấy điểm M thuộc AH kẻ đg thẳng đi qua B và vuông g

Cho tam giác ABC vuông tại A ( AB < AC ) đường cao AH ( H thuộc BC ) . Lấy điểm M thuộc AH kẻ đg thẳng đi qua B và vuông góc với CM tại K . Tia BK cắt HA tại D
( Vẽ hình thôi ạ )Viết một bình luận

Câu hỏi mới