Cho Tam Giác Đều ABC có cạnh bằng a. Tính |vectorAB – vectorBC| ko hihi ko biết ghi dấu vector giải chi tiết dùm e ạ?

Cho Tam Giác Đều ABC có cạnh bằng a. Tính |vectorAB – vectorBC| ko
hihi ko biết ghi dấu vector giải chi tiết dùm e ạ?

2 bình luận về “Cho Tam Giác Đều ABC có cạnh bằng a. Tính |vectorAB – vectorBC| ko hihi ko biết ghi dấu vector giải chi tiết dùm e ạ?”

 1. Giải đáp:
   |vec{AB}-vec{BC}|=a\sqrt{3}
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Vẽ vec{B B’}=vec{AB}
         |vec{AB}-vec{BC}|=|vec{B B’}-vec{BC}|=|vec{CB’}|=CB’
  Lại có: hat{B’ BC}=180^{o}-hat{ABC}=180^{o}-60^{o}=120^{o} (Vì ΔABC là tam giác đều)
  Khi đó, áp dụng định lí co sin vào tam giác CB B’ ta được:
    CB^{‘2}=CB^{2}+B B^{‘2}-2.CB.B B’.cos hat{B’ BC}
  ⇒CB’=\sqrt{CB^{2}+B B^{‘2}-2.CB.B B’.cos hat{B’ BC}}=\sqrt{a^{2}+a^{2}-2.a.a.cos120^{o}}=a\sqrt{3}
  Vậy |vec{AB}-vec{BC}|=|vec{CB’}|=CB’=a\sqrt{3}
          

  cho-tam-giac-deu-abc-co-canh-bang-a-tinh-vectorab-vectorbc-ko-hihi-ko-biet-ghi-dau-vector-giai-c

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới