Lập bảng xét dấu: f(x) = \(5x^2+4x-1\)

Lập bảng xét dấu: f(x) = \(5x^2+4x-1\)

1 bình luận về “Lập bảng xét dấu: f(x) = \(5x^2+4x-1\)”

 1. Giải đáp:
  f(x)>0, ∀x∈(-∞; -1)∪(\frac{1}{5}; +∞)        
  f(x)<0, ∀x∈(-1; \frac{1}{5})
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Cho 5x^{2}+4x-1=0⇔$\left[\begin{matrix} x=\frac{1}{5}\\ x=-1\end{matrix}\right.$
  Vì a=5>0 nên ta có bảng xét dấu: (Xem hình)
  Vậy f(x)>0, ∀x∈(-∞; -1)∪(\frac{1}{5}; +∞)
         f(x)<0, ∀x∈(-1; \frac{1}{5})

  lap-bang-et-dau-f-5-2-4-1

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới