một quán cà phê đang bán ở mức giá 8000 đồng cho mỗi cốc cà phê,trung bình mỗi tháng quán bán được 3200 cốc.Chủ quán muốn tăn

một quán cà phê đang bán ở mức giá 8000 đồng cho mỗi cốc cà phê,trung bình mỗi tháng quán bán được 3200 cốc.Chủ quán muốn tăng giá bán để thêm doanh thu, biết rằng nếu mỗi cốc cà phê cứ tăng thêm 1000 đồng thì số cốc bán được trùn bình mỗi tháng lại giảm đi 200.Hỏi chủ quán phải bán mức giá bao nhiêu một cốc cà phê để doanh thu của quán trong tháng là cao nhất?Viết một bình luận

Câu hỏi mới