Câu 1: Trong các hàm số dưới đây, hàm số nào đồng biến trên i A. y = x^2. B. y = x+2. C. y= -2x+3. D. y =

Câu 1: Trong các hàm số dưới đây, hàm số nào đồng biến trên i

A. y = x^2. B. y = x+2. C. y= -2x+3. D. y = -x

Câu 2: Một chiếc hộp đựng 7 viên bi, trong đó có 2 viên bi màu đen. Chọn ngẫu nhiên một viên bi. Xác suất chọn được viên bi đen bằng

A. 1/2. B. 2/5. C. 2/7. D. 1/7

Câu 3: Mã OTP (One Time Password) là một dãy gồm 6 kí tự từ các chữ số từ 0 đến 9 được ngân hàng tạo ra và gửi đến số điện thoại của người dùng để xác nhận giao dịch. Sử dụng OTP để xác nhận giao dịch sẽ giúp nâng cao tính bảo mật của các dịch vụ thanh toán online và dịch vụ ngân hàng điện tử. Bên cạnh đó, OTP còn giúp giảm thiểu, ngăn chặn rủi ro bị hack hay lộ thông tin tài khoản, nhờ đó mà người dùng cảm thấy an tâm hơn rất nhiều. Có thể tạo ra được bao nhiêu mã xác thực khác nhau như vậy?

Giúp mình với mọi ngườiii

1 bình luận về “Câu 1: Trong các hàm số dưới đây, hàm số nào đồng biến trên i A. y = x^2. B. y = x+2. C. y= -2x+3. D. y =”

 1. Câu 1
  + Giải đáp: B
  + Giải thích:
  y=x^2 đồng biến trên (0;+oo) ne RR
  y=x+2 đồng biến trên RR
  y=-2x+3 nghịch biến trên RR
  y=-x nghịch biến trên RR
  Câu 2
  + Giải đáp: C
  + Giải thích:
  n_\Omega=C_7^1=7
  Biến cố A: “Viên bi lấy ra là viên màu đen”
  => n_A=C_2^1=2
  => P_A=2/7
  Câu 3
  Do mỗi kí tự đều có 10 cách chọn
  => Có 10^6=1000000 cách tạo ra các mã xác thực OTP
  $\\$
  \bb\color{#3a34eb}{\text{@hoanganhnguyen09302}}

  Trả lời

Viết một bình luận