Giải giúp mn bài này với Câu 12 Trong mặt phẳng Oxy cho điểm M tọa độ ( 2;1) gọi A,B là hình chiếu của M trên Ox Oy

Giải giúp mn bài này với

Câu 12 Trong mặt phẳng Oxy cho điểm M tọa độ ( 2;1) gọi A,B là hình chiếu của M trên Ox Oy phương trình đường thẳng AB là?

1 bình luận về “Giải giúp mn bài này với Câu 12 Trong mặt phẳng Oxy cho điểm M tọa độ ( 2;1) gọi A,B là hình chiếu của M trên Ox Oy”

 1. Giải đáp:
  $x+2y-2=0.$
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  $M(2;1)$
  Hình chiếu của $M$ trên $Ox$ là $A(2;0)$
  Hình chiếu của $M$ trên $Oy$ là $B(0;1)$
  $\overrightarrow{AB}=(-2;1)$
  Vecto pháp tuyến: $\vec{n}_{AB}=(1;2)$
  Phương trình đường thẳng $AB$ có VTPT $\vec{n}_{AB}=(1;2)$ và đi qua $A(2;0):$
  $x-2+2y=0$ hay $x+2y-2=0.$

  Trả lời

Viết một bình luận