Tìm tọa độ giao điểm của đồ thị hai hàm số y=x-2 và y= -3x+2

Tìm tọa độ giao điểm của đồ thị hai hàm số y=x-2 và y= -3x+2

2 bình luận về “Tìm tọa độ giao điểm của đồ thị hai hàm số y=x-2 và y= -3x+2”

 1. Xét đồ thị hàm số của y=x-2 và y = -3x+2 , ta có : 
  x – 2 = -3x + 2
  <=> x + 3x = 2 + 2
  <=> 4x = 4
  <=> x = 1 
  Thay x = 1  vào đồ thị hàm số y = x – 2
  y = 1 – 2
  <=> y = -1 
  Vậy tọa độ giao điểm (x;y) là : (1;-1) 
   

  Trả lời
 2. Gọi tọa độ giao điểm của hai đồ thị là C(x_c; y_c)
  C(x_c; y_c) in y = x-2 -> y_c = x_c – 2\ (1)
  C(x_c; y_c) in y = -3x+2 -> y_c = -3x_c + 2\ (2)
  Từ (1) (2) -> x_c – 2 = -3x_c + 2
  -> 4x_c = 4
  -> x_c = 1
  Thế x_c = 1 vào (1) -> y_c = 1 – 2 = -1
  Vậy tọa độ giao điểm của hai đồ thị là C(1;-1)

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới