Từ các chữ số 1,2,3,4 lập được bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số đôi một khác nhau

Từ các chữ số 1,2,3,4 lập được bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số đôi một khác nhau

2 bình luận về “Từ các chữ số 1,2,3,4 lập được bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số đôi một khác nhau”

  1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
    Gọi \overline{abc} là số cần tìm.
    Vì \overline{abc} là chữ số đôi một khác nhau nên.
    ⇒a, b, c có A_{4}^{3} = 24 số thỏa yêu cầu bài toán.

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới