1/ Tính đạo hàm: a) y = ( 2x^2 – 5x + 4/ 4 – x )^5 b) y = căn ( 1 + 2x – x ^2 )

1/ Tính đạo hàm:
a) y = ( 2x^2 – 5x + 4/ 4 – x )^5
b) y = căn ( 1 + 2x – x ^2 )

1 bình luận về “1/ Tính đạo hàm: a) y = ( 2x^2 – 5x + 4/ 4 – x )^5 b) y = căn ( 1 + 2x – x ^2 )”

Viết một bình luận